ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

A www.bravico.hu weboldal üzemeltetőjének adatai:

Cégnév: Bravico Trade Kft.
Székhely: 1065 Budapest, Nagymező utca 45.
Adószám: 23046498-2-42
Cégjegyzék szám: 01-09-950438
Ügyfélszolgálat telefonszáma: +36 30 3333 807
Ügyfélszolgálat e-mail címe: info"kukac"bravico.hu

A Bravico Trade Kft. (továbbiakban „Szállító”) a megrendelő részére (továbbiakban „Megrendelő”) a jelen általános szerződési feltételekben és az annak alapján leadott egyedi megrendelések szerinti szolgáltató tevékenységet végez Szerződés nyelve magyar.

Vásárlás, egyben az elektronikus szerződés megkötése a www.bravico.hu domain alatt található webáruházon (továbbiakban Webáruház) keresztül történhet. A webáruházban megkötendő szerződés írásbeli szerződésnek minősül. Az elektronikus szerződés megkötésére a jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban ÁSZF) és a Webáruház oldalain szereplő mindenkori tájékoztatók az irányadók.

50000, azaz ötvenezer Ft feletti Ajánlat esetében egyedi szerződés megkötésére kerülhet sor.

Az ÁSZF szerinti ajánlatokat a Szállító iktatja. Megrendelő a Webáruház által a Megrendelő vásárlása után automatikusan visszaküldött elektronikus levélből (továbbiakban e-mail), mely nem minősül ajánlatnak, visszaigazolásnak vagy elfogadásnak, értesül a megrendelése számáról.

A Webáruházban megvásárolható termék azon árucikk, mely a Webáruházban felsorolásra kerül és szállítását a Szállító ezen ÁSZF szerinti módon visszaigazolja.

A weboldalon feltüntetett ár minden esetben tartalmazza a törvényben előírt általános forgalmi adót, azonban nem tartalmazzák a termék szállítási díját, mely megfizetése a Megrendelőt terheli. A mindenkori szállítási díjakról tájékozódhat a Szállítási díjak oldalon. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra, kivéve, ha a weboldalon az adott Termék leírásához egyedileg feltüntetésre kerül.

A termékek leírásánál megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Cégünk nem vállal felelősséget a termékek leírásának beszállító általi, előzetes bejelentés nélküli, vagy rajta kívül álló okok miatt történő, változása miatt. Fenntartjuk a jogot a jelen ÁSZF szerint már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor.

A Weboldalon található adatokat Szállító bármikor módosíthatja, de azok csak a Weboldalon való megjelenéstől kezdődően érvényesek és a már megkötött szerződésekre nem vonatkoznak.

Vásárlás folyamata

Regisztráció
Ahhoz, hogy a Webáruházban ténylegesen vásárolhasson regisztrálnia szükséges. Ehhez kattintson a főoldal tetején található „Regisztráció” ikonra és értelemszerűen töltse ki a Webáruház által kért adatokat. A kötelezően kitöltendő mezőket megkapja, ha rákattint az oldal alján található „Regisztráció” ikonra.
- E-mail, mely egyben a bejelentkezéshez szükséges azonosító is.
- Jelszó, mely minimum 6 karakter és a későbbi bejelentkezéshez elengedhetetlen titkos azonosító. A jelszó elfelejtése esetén kérheti annak megváltoztatását.

A Megrendelő kijelenti, hogy a regisztráció során az általa megadott adatok megfelelnek a valóságnak, illetve feltétel nélkül elfogadja, hogy hamis adatok Megrendelő általi tudatos rögzítése a regisztráció során a Szállító megtévesztésének minősül és az abból eredő károkért a Megrendelő felel.

A regisztráció végrehajtásával Megrendelő az ÁSZF-et elfogadja, és magára nézve kötelező érvényűnek tartja, illetve kijelenti, hogy tisztában van a rendelés folyamatával.

Megrendelő jogosult bármikor az általa megadott személyes adatok törlését, módosítását kérni írásban, a regisztráció során megadott e-mail címről a info@bravico.hu e-mail címre küldött levéllel.

Webáruházban történő vásárlás
A Weboldal tartalmazza a Szállító aktuális ajánlati felhívását a termékek képeinek és azok mellett lévő információk megjelenítésével, melyek ajánlattételnek nem minősülnek.

Megrendelő a Szállító ajánlati felhívására a terméket bemutató oldalakon a kosár ikonra kattintva, kiválaszthatja a megvásárolni kívánt Terméket. Az így kiválasztott Termék és az aktuális végösszeg megjelenik a kosárban. A kosárban a mennyiségre vonatkozó információk tetszés szerint módosíthatók, vagy a termékek törölhetők. Adott tétel törlésére a kosár „Eltávolít” oszlopában található négyzet kijelölésével és a „Kosár frissítése” ikonra kattintással lehetséges. A vásárlás további lépéseiben megadja a szállítási címet, számlázási címet, szállítási módot és a fizetési módot. A „Rendelés megerősítése” oldalon a „Megerősítés” ikonra kattintással tesz a Megrendelő ajánlatot.  Mindaddig, míg a „Megerősítés” ikonra kattintással Megrendelő a vásárlását nem véglegesítette, az előző oldalakra visszamehet és módosíthatja a megadott információkat.

A „Vásárlás megerősítése” ikonra kattintás után, a vásárlás során megadott információkról, a Webáruház automatikusan küld a Megrendelő részére egy tájékoztató elektronikus levelet a regisztráció során megadott e-mail címére. A Webáruház által küldött e-mail egyértelműen tartalmazza, hogy egy a Webáruház által küldött automatikus e-mail érkezett a Megrendelőhöz, mely nem azonos a Szállítói visszaigazolással.

Szállítói visszaigazolás
Szállító e-mail útján elküldött visszaigazolással (továbbiakban Szállítói visszaigazolás), mely nem azonos a Webáruház által a Megrendelő vásárlása után automatikusan küldött tájékoztatóval, fogadja el a Megrendelő által küldött ajánlatot. A beérkezett ajánlatot Szállító telefonon is visszaigazolja, illetve egyezteti az adatokat. Telefonos visszaigazolás hiánya, vagy bármilyen okból történő meghiúsulása az ajánlat Szállító általi visszautasítását eredményezi automatikusan. A Megrendelő ajánlati kötöttsége abban az esetben megszűnik, ha a Megrendelő által elküldött ajánlatra 48 órán belül nem érkezik visszaigazolás a Szállítótól. Megrendelő ajánlatának megfelelő tartalmú visszaigazolásával a szerződés létrejön. Abban az esetben, ha a Szállító visszaigazolása eltér a megrendelési lapon foglaltaktól, úgy az új ajánlattételnek minősül és a szerződés az új ajánlat Megrendelő általi elfogadásával jön létre. Az ajánlat és annak visszaigazolása akkor tekintendő a másik félhez megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

Szállító vállalja a Weboldalon szereplő termékek beszerzését és szállítását Megrendelő részére a szállítói visszaigazolás elküldésével.

Áruátvétel és fizetési módok
Átvételt követően a Szállító nem fogad el hiányosságokra vonatkozó reklamációt kivéve, ha a hibák átvételkor nem voltak észlelhetők.

Átvételi módok
Csomagküldés
Futárszolgálat segítségével történik a küldemények szállítása kizárólag Magyarország területén. Külföldre történő szállításhoz egyedi megállapodás szükséges.
A szállítható postai küldemények maximális súlya 20 kg/db, egyéb küldemény esetében a maximális súly 40 kg/db lehet. A küldemény körmérete (hosszúság + 2×szélesség +2×magasság; ahol a hosszúság egyenlő a küldemény leghosszabb oldalával) nem haladhatja meg a 320 cm-t. Azon csomagok esetében, amelyek 1 m3-re eső fajlagos tömege kisebb, mint 167 kg, térfogatsúly számítás alapján kerül meghatározásra a fuvardíj mértéke. A térfogatsúly (volumetrikus súly) számítása: térfogatsúly (kg) = magasság (cm) x hosszúság (cm) x szélesség (cm) / 6000 (cm3/kg). Az egy címre kézbesítendő, bruttó 200 kg-ot meghaladó, valamint kettő vagy több raklapon elszállítható küldemények esetén, a szállítási határidő feladástól számított 48 órában kerül meghatározásra, függetlenül a megadott szállítási módozattól.
Amennyiben a küldemény kézbesítése akadályba ütközik, a futár az ügyfelet a címhelyen hagyott értesítő nyomtatványon (matrica) tájékoztatja az első kézbesítési kísérletről. A futárszolgálat az első kézbesítési kísérlet sikertelensége esetén egy alkalommal megismétli. A második sikertelen kézbesítést követően a küldemény a feladó részére visszakézbesíti.
Amennyiben Megrendelő a szerződés szerint szállított Termékeket bármely okból nem veszi át, Megrendelő köteles Szállító ezzel kapcsolatban felmerült kárát megtéríteni.
A futárszolgálat minden küldeményt a megadott címzetthez kézbesít a „feladó telephelyéig” paritással. Magánszemély esetén házhoz, cégek esetében telephelyig szállítja a küldeményt.
Jogosult átvevőnek a címzett, a meghatalmazott, a szóban megbízott, a helyettes átvevő és a közvetett kézbesítő minősül. A szolgáltató minden küldeményt a jogosult átvevő részére kézbesít. Jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és egyéb szervezet (a továbbiakban együttesen: szervezet) részére címzett küldemény átvételére a szervezet vezető tisztségviselője jogosult. A címzetten kívüli jogosult átvevő a polgári jog általános szabályai szerint felel a küldemény címzett részére történő átadásáért.

A mindenkori szállítási díjakról tájékozódhat a Szállítási díjak táblázatból, mely változtatásának jogát a Szállító fenntartja a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint.

Csomagküldés esetén előreutalással vagy utánvéttel teljesíthető az áru ellenértékének kiegyenlítése.

Személyes átvétel
A megrendelt áruk személyes átvételére kizárólag előzetes egyeztetéssel van lehetőség.
Személyes átvétel esetén előreutalással vagy készpénzes fizetéssel teljesíthető az áru ellenértékének kiegyenlítése.

Fizetési módok
Utánvét esetén a megrendelt árut a rendelés teljes összegének futár részére történő kifizetésével veheti át. Utánvétes küldemény esetén, a megrendelt áru ellenértéke felett, plusz költség kerül felszámításra, melyről tájékozódhat a Szállítási díjak táblázatból.
Előreutalás során a Szállító által megadott bankszámlaszámra kérjük a vásárlás teljes bruttó (Áfával növelt) összegét elutalni, mely 11715007-20460705 számlaszámot jelenti. A Szállító számláján történő jóváírását követően történik az áru postázása.
Készpénzes fizetés esetén a jogosult átvevőjének az áru teljes ellenértékét készpénzben szükséges megfizetnie a számla ellenében.

A szállítási díjak táblázatban meghatározott bruttó vásárlási értéktől szállítási díj nem kerül felszámításra, egyben a fizetési mód előreutalás.

Áruátvétel
Megrendelő köteles a visszaigazolásban megjelölt időpontban a Termékeket tételesen ellenőrizni, megfelelés esetén, átvenni, aláírásával az átvételt elismerni, számla ellenében, a termék ellenértékét készpénzben, vagy előreutalással megfizetni. Előreutalás esetén, a kiszállítás előtt, az áru teljes ellenértéke jóváírásra kerül a Szállító számláján.
Szállító garanciát csak az áru fuvarcég részére, vagy személyes átvétel során a vevő részére történő átadásig vállal. A helytelen tárolásból, szállításból eredő állagváltozás, törés, olvadás a vevő felelőssége.
Amennyiben Megrendelő a szerződés szerint szállított árukat bármely okból nem veszi át, Megrendelő köteles Szállító ezzel kapcsolatban felmerült kárát megtéríteni.
Túlsúlyos csomagokkal kapcsolatban egyedi szerződések kerülnek megkötésre.

Szállítási határidő
Visszaigazolásban tájékoztatjuk arról, hogy a megrendelt termék mikor kerülhet leszállításra. Attól való eltérés esetén írásban, vagy az Ajánlatban megadott telefonszámon, Megrendelővel felvesszük a kapcsolatot és tájékoztatjuk a lehetőségekről. Készleten lévő termékek esetén a megrendelés napját követő 2-4 munkanapon belül várható a szállítás, amennyiben az Ajánlat megérkezik a Weboldalon vevőszolgálatnál meghatározott munkaidőben. Az Ajánlat ettől eltérő beérkezése esetén meghosszabbodik a várható szállítási idő.
A Termék futárszolgálat általi kiszállítása munkanapokon 8-17.30 között valósul meg. Munkaszüneti napokon nem, hétvégén csak szombaton lehetséges a termék átvétele, külön megállapodással, a plusz költségek Megrendelő általi előre történő átutalása esetén.

Fogyasztói panaszok kezelése
A Megrendelő panaszát írásban e-mail-ben az info@bravico.hu címen, vagy telefonon a kapcsolatnál megadott telefonszámra és a vevőszolgálatnál meghatározott munkaidő alatt teheti meg. Bejelentést követően a reklamációt 8 munkanapon belül kivizsgáljuk és megválaszoljuk.
Megrendelő panaszával az alábbi felügyeleti szervekhez fordulhat:

Budapest Főváros XIV. Kerület Polgármesteri Hivatal Jegyzője
1145 Budapest, Pétervárad utca 2.
Telefonszám: 8729-310
Szobaszám: 127

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Közép-magyarországi Regionális Felügyelőség
Budapest, V. kerület Városház utca 7.
Tel.: 318-2681

Adatkezelés

Adatkezelési alapelveink megfelelnek a személyes adatok védelmét, valamint a közérdekű adatok megismeréséhez való jog érvényesülését szolgáló alapvető szabályokról szóló 1992. évi LXIII. törvénynek; az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelvének (1995. október 24.) a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról; kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezelésérõl 1995. évi CXIX. Törvénynek; az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozására vonatkozó 1998. évi VI. törvénynek; az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseit taglaló 2001. évi CVIII. törvénynek.

Szállító kezelheti a Megrendelő azonosításához, valamint egyéb az ügylet jellege által meghatározott tevékenységekhez szükséges és elégséges adatokat a törvények által megkövetelt módon, melybe bele tartoznak a szolgáltatáshoz kapcsolódó időpontok, időtartalmak, helyekre vonatkozó, a szerződés tartalmának létrehozásához, az esetleges változtatások átvezetéséhez, a teljesítés és az abból származó díjak meghatározásához, számlázásához, az azzal kapcsolatos követelések érvényesítéséhez.

Szállító kezelheti azokat a személyes adatokat, melyek technikailag elengedhetetlenek a szolgáltatás nyújtásához és a törvényi előírások teljesüléséhez, de csak szükséges mértékben és ideig.

Amennyiben Megrendelő bármilyen személyes adatát megadja Szállító részére, azzal hozzájárul ahhoz, hogy Szállító az előzőekben meghatározottakon túl a szolgáltatás hatékonyságának növelése, piackutatás, piaci elemzés, vevői szokások elemzése céljára is felhasználja. Az így kapott adatokat Szállító nem kapcsolhatja össze a Megrendelő azonosító adataival. Elektronikus hirdetés küldése, vagy egyéb tartalom eljuttatása annak előzetes meghatározásával, csak a Megrendelő külön hozzájárulásával lehetséges.

A Szállító különleges adatokat nem gyűjt a Megrendelőkről, mely körbe a következő tartoznak: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

Szállító személyes adatokat nem ad ki harmadik fél részére, csak a Megrendelő előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján.

Az Ajánlat elküldésével Megrendelő kifejezetten hozzájárul a személyes adatok kiszállító cég (posta, futárszolgálat) részére történő továbbításához. Törvényi felhatalmazás rendelkező hatóság részére, jogilag indokolt esetben, a Szállító köteles a személyes adatot kiadni, melyet Megrendelő tudomásul vesz, és ellene nem emel kifogást.

A weboldalon gyűjtött adatokat a Szállító nem kapcsolja össze a más forrásokból származó adatokkal.

Megrendelő által a Weboldalon rögzített vélemény, átvitt adatok, információk vagy egyéb közlemények nem minősülnek titkosnak, és nem részesülnek a szellemi alkotásokat megillető jogi védelemben. E közlemények elküldésével Megrendelő tudomásul veszi és hozzájárul, hogy azok kereskedelmi vagy egyéb célra szabadon felhasználhatók.

A Szállító kifejezetten tiltja, hogy www.bravico.hu weboldala bármilyen jogellenes, fenyegető, rágalmazó, becsületsértő, közszeméremsértő, pornográf vagy egyéb módon jogszabályba ütköző anyaggal kapcsolatba kerüljön.
 
A Szállító más weboldalak adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban nem felelős.

Elállás joga

Megrendelő elállási jogára egyebekben a 213/2008. (VIII. 29.) és a 17/1999. (II. 5.) kormányrendeletek az irányadóak.
Interneten keresztül történő vásárlások (távollévők között kötött szerződés) esetén Megrendelő indoklás nélkül, az áru átvételét követő 8 munkanapon belül, elállhat a szerződéstől, melyet Megrendelőnek írásban az említett határidőn belül jelezni szükséges a Szállító felé. A Megrendelő írásos panaszát az info@bravico.hu e-mail-re vagy a fentiekben megadott címre küldheti el.
Átvétel dátuma megegyezik a postai csomagjegyzéken, vagy a futárszolgálat szállítójegyzékén szereplő átvételi dátummal.
Az elállást határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Megrendelő írásos nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.
A Szállító köteles a Megrendelő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül átutalással visszatéríteni, a megadott bankszámlaszámra, a termék visszaszállítását követően.
A Megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A Megrendelőt ezenfelül egyéb költség nem terheli. A Szállító azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.
A Megrendelő nem gyakorolhatja az elállási jogát a jogszabályokban előírtaknak megfelelően, melyekből az alábbiak kiemelten fontosak:
- szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha az elállási határidő lejárta előtt a Szállító a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte;
- olyan termék értékesítése esetében, amely a Megrendelő személyéhez kötött, illetve amelyet a Megrendelő utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó.
- termék Szállító irodájában, vagy üzletében történő személyes átvétele esetén.

Szavatosság

A szavatossági és jótállási igények érvényesítése során a Ptk.-ban, a 151/2003. (IX. 22.) korm. rendeletben, a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben és a 72/2005. (IV. 21.) korm. rendeletben foglaltak az irányadók.
Jótállás csak tartós használati cikkekre, például hűtőgép, sütő- és főzőberendezésekre vonatkozik. Hibás termék esetén a Megrendelőnek jogában áll panasszal élnie. Ilyen esetben haladéktalanul jelezze kifogását a kapcsolat menüpontban megadott elérési lehetőségek valamelyikére. A szavatossági igény nem érvényesíthető nem rendeltetésszerű használatból eredő hibák esetén. Szavatossági igény esetén a vevő kérheti a termék javítását, cseréjét, vagy a vételár csökkentését.

A felelősség korlátozása

A www.bravico.hu weboldal használatával Megrendelő elismeri, hogy megfelelő ismeretekkel rendelkezik az internettel kapcsolatban, annak lehetőségeivel és korlátaival, melyeket tudomásul vesz és elfogad, különös tekintettel a technikai feltételekre, teljesítményekre és a működés kapcsán felmerülő esetleges hibákra.
A Szállító nem felel az Internet használatával járó olyan hibákért, érdeksérelmekért, melyek nem állnak közvetlen irányítása alatt, nincs rá közvetlen hatása különösen, ha azok az alábbi események folytán következtek be:

• Bármilyen adat Internet útján történő küldése és/vagy fogadása.
• Bármilyen, az internetes hálózatban előforduló hiba, ami akadályozza a weboldal zavartalan működését, a kapcsolatfelvételt és a vásárlást.
• Bármilyen meghibásodás bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
• Bármely elektronikus formában érkezett levél és bármilyen adat elvesztése.
• Bármely közreműködő szoftver nem megfelelő működése.
• Bármilyen program és technikai hibából bekövetkezett esemény következményei.
A Szállító nem felel semmilyen kárért, ami akár direkt akár indirekt módon a weboldalhoz való csatlakozás során technikai okból következnek be.

Szállító nem felel Megrendelő azon kötelezettségének elmulasztásából eredő károkért, mely számítógépén tárolt adatainak külső behatolóktól való védelmének hiányából ered.

A Szállító szabadon érvénytelennek nyilváníthatja a Megrendelő Ajánlatát, és az esetlegesen létrejött szerződéstől elállhat, ha a Megrendelő bármilyen formában a jelen ÁSZF-et vagy az annak alapján létrejött egyedi szerződésekben foglaltakat megsérti. Ebben az esetben a Megrendelő kártérítésre igényt nem tarthat.

A Szállító nem felel a szolgáltatások körében szereplő károkért, ha a szállító működési körén kívül álló elháríthatatlanokból keletkezett (pl. háborús cselekmények, szabotázs, lázadás, robbantásos merénylet vagy más szükséghelyzet, elemi csapás, tűzvész, munkabeszüntetés, robbantásos fenyegetés, valamint a honvédelmi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés esetében).

Jogviták, vegyes rendelkezések
Jogvita esetén a felek megkísérlik a békés úton való megegyezést, ennek sikertelensége esetén, jogvitájuk elbírálására hatáskörtől függően a Pesti Központi Kerületi Bíróság, vagy a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

A Felek egyedi esetekre vonatkozó külön - írásbeli - megállapodásban eltérhetnek mind a rendelet rendelkezéseitől, mind pedig a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltaktól.
Sem a Felek külön megállapodása, sem pedig a jelen Általános Szerződési Feltételek nem tartalmazhatnak, azonban olyan rendelkezést, amely a Megrendelő, a Bravico Trade Kft., illetve harmadik személyek életét, egészségét vagy testi épségét veszélyezteti.
A Felek kizárólag írásban térhetnek el a jelen Általános Szerződési Feltételektől. Ettől az írásbeli formát kikötő követelménytől nem lehet szóban eltekinteni.

A jelen ÁSZF által nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyv, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései irányadók.

Budapest, 2011.07.02.

Bravico Trade Kft.